150 سال پیش برای این که یک اسلحه کمری بتواند قدرت مناسبی داشته باشد مجبور بودند که آن را با تعداد لول های زیاد بسازند.
به گزارش سه نسل، در زمانی که اسلحه های کمری تازه اختراع شده بودند قدرت کم آن‌ها باعث شد تا سازندگان به فکر ایجاد خروجی بیشتر باشند تا با شلیک تعداد بیشتر تیر توانایی کم اسلحه جبران شود.
این تلاش منجر به ساخت اسلحه‌هایی شد که امروز ظاهر آن‌ها برای ما عجیب است و این شکل ظاهر عجیب کلکسیونرهای اسلحه را وامی دارد تا برای تصاحب آن هزاران دلار پول خرج کنند.
› See More: تفنگ 9 لول