پدر و مادر میتوانند قبل از وجود فرزند و متولد شدنش روز لقاح را مشخص کنند .پس تعیین روز حاملگی قبل از این که هنوز خبری باشد برای توضیحات بیشتر بر روی تصویر زیر کلیک کنید و مطالب داخلش را مطالعه بفرمایید و اگر کسانی هستند که میخواهید به آنها هم نشان دهید آن را سیو کنید و در اختیارشان قرار دهید.بر روی تصویر کلیک کنید و مطلب را بخوانید.منبع این انتشار: نیو حرفنیو حرف

سایت جامع شامل علمی ، پژوهشی ، دینی ،تاریخی ، اصطلاحات ، عمومی ، سیاسی ، فرهنگی ، درسی ، عکس
› See More: تعین زمان حاملگی