خبرگزاری کامرسانت روسیه نوشت ، مسکو حاضر است به جای سامانه پدافند موشکی S-300 سیستم "Tor-M1E " را به ایران تحویل دهد.این پیشنهاد زمانی داده شده که ایران از روسیه به دادگاه ژنو شکایت کرده و درخواست غرامت 4 میلیارد دلاری نموده است.قرارداد تحویل S-300 در سال 2007 به امضا رسید که در زمان خود اعتراضات شدید آمریکا و اسراییل را به همراه داشت.منبع:صدای روسیه


› See More: پیشنهاد سامانه جدید موشکی روسیه به ایران