مهار چاه های نفت نوروز، 1362 ؛ لبخند پیروزمندانه این غواص در هزاران نسخه تکثیر شد و به خاطرات تصویری جنگ پیوست. زیر آب به خاطر نفت پخش شده روی سطح آب کاملا تاریک است. غواصی که می بینید کارش این بوده که متخصصان را به عمق آب ها بیرد. آن روزها فقط سه سال از شروع جنگ گذشته بود و مهار چاه های بمباران شده نوروز بدون کمک کارشناسان خارجی کاری بود کارستان.

مهار چاه های نفت نوروز، 1362


بمباران و آتش سوزی چاه های نفت نوروزسال پایانی تجاوز عراقی ها به ایران با همکاری مسقیم ایالات متحده آمریکا همراه شد. حمله آمریکایی ها به سکوی سلمان در سال 1367 که با اسپری پای خرابکاری شان امضا هم کرده اند.

نفتکش بمباران شده بارسلونای اسپانیا در تنگه هرمز، نزدیک جزیره لارک، 24 اردیبهشت 1367مهار آتش نفتکش بمباران شده بارسلونای اسپانیا در تنگه هرمز، نزدیک جزیره لارک، 24 اردیبهشت 1367

نفتکش کره ای بمباران شده در ساحل جزیره خارگبمباران اسکله تی جزیره خارگ؛ جزیره خارگ محل صادرات حدود 90 درصد نفت خام ایران استبخشی از اسکله تی جزیره خارگبارگیری نفت در خلال جنگ از اسلکه تی جزیره خارگبمباران پالایشگاه تهران؛ سال 1365پالایشگاه تهران پس از بمباراندر ورودی پالایشگاه آبادان؛ زمان جنگ از زمین و هوا به پالایشگاه آبادان حمله کردند و این توپ زنگ زده، آن زمان کار می کرده است. پالایشگاه آبادان اندکی پس از آغاز جنگ تا پایان سال 67 تعطیل شد.تخریب پالایشگاه کرمانشاه پس از حمله هوایی عراق؛ سال 1365
› See More: جنگ و نفت به روایت تصویر...