اگرچه بیش از 130 روز تا پایان سال 1393 باقی مانده است اما برای بسیاری از مردم، این موضوع که تقویم سال آینده شامل چه ویژگی هایی است، جالب و قابل توجه است و بر این اساس، علاقمندان می توانند تقویم رسمی سال آینده را که توسط شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج و تنظیم شده است دانلود و مشاهده کنند.


مناسبت های این تقویم نیز از مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور استخراج شده است.

لینک دانلود...>کلیک کنید<› See More: تقویم سال 94 آمد +دانلود