دانشجویان عزیزی که واحد های آزمایشگاهی گیاه شناسی و زیست شناسی دارن،نمونه هایی رو در زیر میکروسکوب مشاهد میکنند
اکنون ما آن نمونه ها رو جمع اوری کرده و برای شما قرار می دهیم
امیدوارم استفاده لازم رو ببرید.

جلسه اول : سلول گیاهی
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه دوم : پلاست ها:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه سوم : اپیدرم و روزنه در برگ گیاهان
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه چهارم : مشاهده کرک در گیاهان
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه پنجم : مشاهده مقطع ساقه گیاهان
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه ششم : مشاهده مقطع ریشه گیاهان
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه هفتم : مشاهده برگ گیاهان
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه هشتم : مشاهده گل آذین
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه نهم : مشاهده بافت کلانشیم
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جلسه دهم : مشاهده ساختمان برگ در گیاهان c4 , c3 و cam
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.› See More: دریافت تصاویر میکروسکوپی در آزمایشگاه گیاه شناسی،ویژه دانشجویان محیط زیست و زیست شناسی