برت پیت :ستاره ی امریکا
سن 51
متولد 1963.ِDecember.18
به عبارتی متولد 28 آذر ماه سال 1343
تهیه کننده فیلم و بازیگر› See More: برت پیت ستاره معروف