آماده سازی مرغ

شستن مرغ و جداسازی تمام زوائد اضافی1- مرغ را زیر آب سرد شسته و پوست و داخل مرغ را تمیز کنید

2- مرغ را بر روی تخته گوشت بری قرار دهید.3- از بریدگی روی بدن مرغ، قسمت گردن و قسمت های داخلی مرغ را جدا کنید

4 - قسمت بزرگ چربی انتهایی قسمت دم مرغ را جدا کنید
جدا کردن پاهای مرغ

جدا کردن مفصل لگن و زانو، برای جداسازی پاها از دو قسمت بدن مرغ1- پوستی که بین پا و بدن مرغ قرار دارد را ببرید2- زمانی که مفصل لگن را پیدا کردید، بدن مرغ را با یک دست خود محکم نگاه داشته، و با دست دیگر، پای مرغ را با قدرت بپیچانید. اینکار باعث جدا شدن مفصل لگن مرغ میشود.

3- با بریدن مفصل لگن و قسمت های پیرامون آن، قسمت ران و پاهای مرغ را از بدن آن جدا کنید.

4- ران مرغ را در یک دست و پای آنرا با دست دیگر بگیرید، پای مرغ را به سمت پائین بکشید تا مفصل زانو از جای خود خارج شود.

5- مفصل زانو را با چاقو بریده و قسمت ران و پای مرغ را از هم جدا کنید.

جدا کردن بال ها

پیدا کردن مفصلی که بال مرغ را به بدن آن اتصال میدهد، و بریدن آن برای جدا کردن بال.1- مرغ را برگردانید تا پشت آن به سمت بالا باشد

2- مفصل بین بال و سینه مرغ را پیدا کنید و با چاقو آنرا بریده و بال مرغ را جدا کنید.

3- اینکار را برای بال دیگر نیز انجام دهید.
جدا کردن پشت

1- چاقو را در داخل بدن مرغ قرار دهید.

2- نوک چاقو را تا جایی که ابتدای گردن مرغ قرار داشت برسانید

3- قسمت باریک دور مفصل شانه را به سمت خارج ببرید.

4- بوسیله چاقو، موازی ستون فقرات مرغ برش داده و استخوان های قفسه سینه را جا کنید.

5- مفصل شانه و قفسه سینه را در سمت دیگر مرغ نیز جدا کنید.6- پشت مرغ را به سمت بالا خم کرده و شانه های مرغ را با چاقو ببرید، اینکار باعث جدا شدن پشت مرغ از قسمت سینه میشود.

جدا کردن سینه ها

1- در طول استخوان سینه ، با چاقو برش داده تا قسمت سینه مرغ به دو قسمت تقسیم شود.

از قطعات مرغ، طبق نیاز آشپزی خود استفاده کنید
پایان
یادگیری روش پاک کردن مرغ، هم باعث صرفه جویی در هزینه های شما شده، و هم بعنوان نیاز اولیه آشپزی، میتواند باعث مستقل شدن و راحتی کار شما شود.› See More: روش قطعه قطعه کردن مرغ در منزل