نمونه کارهای زیبای دوخت منجوق و مهره بر روی نمداین کارهای زیبا آموزش خاصی ندارد و بیشتر برای ایده گرفتن برای شما می گذارم.
منبع : aftab92.mihanblog.com

__________________


› See More: نمونه هایی از منجوق دوزی روی نمد