تماشا کنيد : اين جادو نيست ، علم است که جادو مي کند !

ويديويي که در ادامه مطلب مشاهده مي کنيد نه جادو است نه جلوه هاي ويژه سينمايي ، اين فقط علم است که جادو را به حقيقت تبديل کرده است.در واقع اين فناوري است که جادو مي کند !

به وسيله اين گجت جالب مي توان اجسام را تا وزن 10 گليوگرم در هوا معلق نگه داشت. !
اين وسیله از دو قسمت مجزا تشکيل شده است ، بخش پايه و بخش معلق در هوا.پايه هشت ضلعي که وظيفه نگه داشتن بخش معلق در هوا را به عهده دارد ، به برق متصل شده و با ايجاد يک ميدان مقناطيسي بخش معلق دستگاه را در هوا نگه مي دارد.
صفحه حامل يا همان بخش معلق دستگاه در حالت عادی ۸۷ میلی متر با پایه فاصله دارد. هنگامیکه وزنی در حدود ۵ کیلو روی آن قرار بگیرد فاصله ۴۸ میلی متر و وقتی ۱۰ کیلوگرم روی آن قرار می گیرد، فاصله صفحه از پایه ۲۵ میلیمتر می شود.برای درک بیشتر عملکرد این دستگاه ، ویدیوی زیر را از دست ندهید : دانلود ویدیو


› See More: تماشا کنيد : اين جادو نيست ، علم است که جادو مي کند !