آیا اولین بازدید شماست؟ ثبت نام

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
Like Tree1Likes

موضوع: ماتیکان ماه فروردین روز خرداد »

 1. #1
  Atash آنلاین نیست.
  افتخاری


  ماتیکان ماه فروردین روز خرداد »

  ادبیات مزدیسنی :
  « ماتیکان ماه فروردین روز خرداد »

  پیشگفتار :
  کتاب ماه فروردین روز خورداد یا ماتیکان ماه فروردین روز خورداد کتاب کوچکی است که به زبان پهلوی نوشته شده است . زمان نگارش این اثر را در دوران پادشاهی خسرو پرویز دانسته اند . این اثر در واقع نوعی روزشمار است درباره ی خجستگی روز ششم فروردین است ( که در ایران باستان روز خرداد نامیده میشد ) و در آن رویداد های اساطیری برجسته ای که از آغاز آفرینش تا پایان جهان در این روز روی داده یا روی خواهد داد , نگاشته شده است . پدید آمدن انسان در زمین و مرگ ایرج به دست برادرانش سلم و تور , از رویداد های مهم یاد شده در این اثر است .
  از آنجا که تنها چهره ی فرمانروایی تاریخی نامبرده شده در این کتاب , خسرو پرویز ( خسرو هرمزان ) است تاریخ نبشته را در دوره ی کشور داری او دانسته اند . و از آنجا که از نبرد خسرو پرویز با هراکلیوس , قیصر روم در این کتاب یاد نشده تاریخ نگارش آن را در حدود سال های 607-608 میلادی دانسته اند .
  ماه فروردین روز خورداد برگرفته از کتاب " متن های پهلوی " پژوهش استاد سعید عربان , گرد آوریده ی جاماسپ جی دستور منوچهر جی جاماسپ آسانا , تهران انتشارات علمی 1391 است .
  ( با سپاس از اقای علیرضا کیانی )
  .............
  متن کتاب ماتیکان فروردین ماه روز خرداد :

  به نام دادار هرمزد  ماه فروردین روز خورداد
  1 – اشو زرتشت از هرمزد پرسید که برای چه مردمان , ماه فروردین روز خورداد را از دیگر روز ها بزرگتر , بهتر و گرامی تر دارند .
  2 – هرمزد پاسخ داد که ای سپیتمان زرتشت , در ماه فروردین روز خورداد , جان جهانیان را آفریدم .
  3 – در ماه فروردین روز خرداد , ایر و نیز انیر را بن پیدا بود .
  4 - در ماه فروردین روز خرداد , کیومرث اندر جهان پیدایی آمد .
  5 - در ماه فروردین روز خرداد , کیومرث ارزور را کشت .
  6 - در ماه فروردین روز خرداد , مهری و مهریانی ( مشی و مشیانه ) از زمین فراز رستند .
  7 - در ماه فروردین روز خرداد , هوشنگ پیشدادی اندر جهان به پیدایی آمد .
  8 - در ماه فروردین روز خرداد , تهمورث اهریمن دروند را به باره کرده برای سی سال .
  9 - در ماه فروردین روز خرداد , جم جهان را بی مرگ کرد , پیری ناپذیر کرد .
  10 - در ماه فروردین روز خرداد , جم پیمانه ای را که از دوزخ آورده بود اندر جهان به پیدایی آمد .
  11 - در ماه فروردین روز خرداد , جم استودانها کَند و به مردمان فرمود کندن , چون آنان فرموده ی جم را دیدند , روز به نوروز کردند و نوروز نام نهادند .
  12 - در ماه فروردین روز خرداد , فریدون بخشش جهان کرد .
  13 – روم را به سلم داد و توران را به تور و ایرانشهر را به ایرج داد .
  14 – و سه دُخت بُخت , خسرو شاه تازیان را به خواست و به زنیِ پسران داد .
  15 – سلم و تور نسبت به پدر نافرمانبردار شدند , و ایرج برادر خویش را کشتند .
  16 - در ماه فروردین روز خرداد , منوچهر بر کین ایرج بیرون آمد و سلم و تور را به کین ایرج بکشت .
  17 - در ماه فروردین روز خرداد , سام نریمان سناویزک دیو را بکشت .
  18 - در ماه فروردین روز خرداد , سام نریمان اژدهاک را بکشت .
  19 - در ماه فروردین روز خرداد , کیومرث ارزور اهریمن زاده را بکشت .
  20 - در ماه فروردین روز خرداد , کیخسرو سیاوشان , افراسیاب تورانی را به کین پدر خویش بکشت .
  21 - در ماه فروردین روز خرداد , کیخسرو سیاوشان با شکوه به گرودمان شد .
  22 - در ماه فروردین روز خرداد , منوچهر و آرشِ شیوا تیر , سرزمین از افراسیاب تورانی باز ستاندند .
  23 - در ماه فروردین روز خرداد , کیخسرو سیاوشان , پادشاهی را لهراسپ بسپارد و خود به پیروزگری به گرودمان شد .
  24 - در ماه فروردین روز خرداد , زرتشت اسپیتمان به بینش و همپرسگی هرمزد خدای رسید .
  25 - در ماه فروردین روز خرداد , زرتشت اسپیتمان دین مزدیسنان را از هرمزد خدای پذیرفت .
  26 - در ماه فروردین روز خرداد , کِی گشتاسپ شاه از زرتشت دین پذیرفت .
  27 - در ماه فروردین روز خرداد , هجده چیز به هجده سال به خسرو هرمزان رسید .
  28 - در ماه فروردین روز خرداد , بهرام ورجاوند از هند به پیدایی آید .
  29 - در ماه فروردین روز خرداد , پشوتن گشتاسپان از کنگدژ به ایرانشهر آید و دین مزدیسنان را رایج کند .
  30 - در ماه فروردین روز خرداد , هوشیدر زرتشتان به بینش و همپرسگی هرمزد خدای رسد و دین مزدیسنان را از هرمزد خدای به یکبار بیاموزد و از بر کند و خورشید را به میان آسمان به نیمروز ده شبانه روز بازگیرد , و مردمان را نسبت به دین مزدیسنان بی گمان کند و هزاره هوشیدر را بُن آغاز باشد , و آن زرتشت به سر بُود .
  31 - در ماه فروردین روز خرداد , سام نریمان اژدهاک را بکشد و خود در هفت کشور به خدایی بنشیندند , چندی پس کیخسرو بدو پدیدار آید و سام را به کیخسرو بسپارد .
  32 – پنجاه و هفت سال کیخسرو , هفت کشور خدای بود و سوشیانس موبدان موبد بود .
  33 – و پس از آنکه گشتاسپ شاه را کالبدمند کند , کیخسرو پادشاهی را به گشتاسپ سپارد و سوشیانس موبدان موبدی را به زرتشت پدر خویش سپارد .
  34 - در ماه فروردین روز خرداد , هرمزد خدای رستاخیز و تن پسین کند , آنگاه جهان بی مرگ و پیری ناپذیر و بی رنج و بی پتیاره بُود .
  35 – اهرمن با دیوان و دروجان و اهریمن زادگان و ساستاران ( = فرمانروایان ستمگر ) و کیگان ( پیشوایان دینی دشمن زرتشت ) و کُرپان ( = روحانیان پیش از زرتشت ) ناکار شوند , آزدیو همه ی دیوان و دروجان را به خورد و سروش اهلو آزدیو را ناکار بکند .
  36 – هرمزد خدای اهریمن را بزند و گیج و ناکار بکند .
  37 – به گونه ای که پیش از آن نه گنامینو و نه دام و دهش او بر زمین پاینده نبُوند .
  38 – اهریمن را به همان سوراخی که اندر تاخت , برند . سر ببند و دوزخ را به هفت فلز گداخته انبار کنند .
  39 – این زمین باز به ستاره پایه شود و گرودمان از آن جای که هست باز به ستاره پایه آید و همه جا گرودمان بشود .
  40 – مردم بی مرگ و پیری ناپذیر بشوند , که پس از آن خورش ( غذا ) نباید کردن .
  41 – و اگر کسی گوشت خورده است , او را به سن چهل ساله برانگیزند و اگر کسی گوشت نخورده است , او را به به سن پانزده ساله برانگیزند .
  42 – آنان را از جای برانگیزند که جانشان از تن بشد .
  43 – هر مرد که او را زن نیست , سپندارمذ , او را زن دهد و هر زن که او را شوی نیست , هرمزد او را شوی دهد .
  44 – اندر پنجاه و هفت سالگی برای فرزند زایشی بُود .
  45 – آن مرد را که هرگز زن نکرد و ان زن را که هرگز شوی نکرد , پس از آن بیش هرگز فرزند زایشی نبُود .
  46 – مرد و زن یکی با دیگری آسایند , ولی آنان را فرزند زایشی نبُود .
  47 – و به همه گاه ( زمان ) سیر و آسوده باشند و آنان را به خورش چیزی نیز آرزو نباشد و جهان , پاک بشود و مردم همیشه بی پتیاره و زیان و همیشه بی مرگ بشوند .
  فرجام یافت به درود و شادی و رامش , شاد و اهلر و فرخ و دیر زیوش و پیروزگر و کامروا و کام انجام باد , کسی که این را نوشت و کسی که خویش را و نیز برای کس دیگر بخواند و کسی که کار فرماید .
  ایدون باد , ایدون تر باد

  ..............  › See More: ماتیکان ماه فروردین روز خرداد »

  بهم گفتی خدا حافظ !

  منم میگم خدا سعدی ! که روی غنچه ی لبهات ، بشینه طرح لبخندی !!!

  بهم گفتی خداحافظ !

  منم میگم خدا عطار ! بدون جاوید می مونه ، تو و یاد اولین دیدار !!!

  بهم گفتی خداحافظ !

  منم میگم خدا سهراب ! خوشا آغوش داغ تو ، خوشا آن لحظه های ناب !!!

  بهم گفتی خداحافظ !

  منم میگم خدا خیام ! نشسته داغ آتیش لبت ، رو صفحه ی لبهام !!!

  بهم گفتی خداحافظ !

  منم میگم خدا جامی ! امیدوارم نشی هرگز ، اسیر تیر فرجامی !!!

  بهم گفتی خداحافظ !

  منم میگم خدا نیما ! منم عاشق ترین عاشق ، بدونه تو تک و تنها ...!!!

 2. 2 کاربر مقابل از Atash عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .


 

 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

 1. تصاویر صفحه ی اول روزنامه های امروز (ایران- آرزانتین)
  توسط Atash در انجمن عکس ها و تصاویر ورزشی
  پاسخ ها: 8
  آخرين نوشته: 06-21-2014, 06:23 PM
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 05-04-2014, 09:37 PM
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 04-27-2014, 02:45 PM
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 11-13-2013, 06:04 PM
 5. فردوسی پور در روز صعود تیم ملی کجا بود؟
  توسط Maryam در انجمن اخبار ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 06-21-2013, 04:42 PM

کاربران برچسب زده شده

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •