کد خبر : 1091144 زمان ارسال : شنبه 1393/02/13 08:04

حسين خاني و يزداني بهترين هاي اوزان 70 و 97 کيلوگرم
آخرين رده بندي کشتي آزاد فيلا

در آخرين رده بندي فدراسيون جهاني کشتي، مصطفي حسين خاني براي اولين بار به عنوان بهترين 70 کيلويي جهان انتخاب شد و رضا يزداني همچنان در صدر وزن 97 کيلوگرم قرار دارد.

در رده بندي اعلام شده از سوي فيلا در پايان ماه آوريل، مصطفي حسين خاني با قهرماني در آسيا در صدر 70 کيلويي هاي جهان قرار گرفت. همچنين رضا يزداني عنوان بهترين 97 کيلويي در رده بندي فيلا را حفظ کرده است و کميل قاسمي با قهرماني در آسيا به مکان دوم وزن 125 کيلوگرم جهان صعود کرده است. رضا افضلي در 74 و ميثم مصطفي جوکار در 86 کيلوگرم هم به رده هاي سوم وزنهاي خود صعود کرده اند.

بهترين هاي رده بندي فيلا در پايان ماه آوريل به ترتيب زير هستند (اعداد داخل پرانتز رتبه کشتي گيران در ماه قبل است.):

57 کيلوگرم

1- رسول کاليف (قزاقستان)

2- ولاديمير خينچگاشويلي (گرجستان)

3- تسوگباتار (مغولستان)

...

7- حسن رحيمي (ايران) (1)

18- مهران رضازاده (ايران)

61 کيلوگرم

1- حاجي علي يف (آذربايجان)

2- جمال اوتار سلطان اف (روسيه)

3- بخان گويگريف (روسيه)

4- مسعود اسماعيل پور (ايران) (6)

65 کيلوگرم

1- ماگومد قربان علي يف (روسيه)

2- فرانکلين گومز (کوبا)

3- ثروت کاسکان(ترکيه)

...

6- سيد احمد محمدي (ايران) (17 در 61 کيلو)

70 کيلوگرم

1- مصطفي حسين خاني (ايران)(2)

2- روسلان ديبيرگاجيف (آذربايجان)

3- يعقوب گور (ترکيه)

4- پيمان يار احمدي (ايران)(3)

74 کيلوگرم

1- جردن باروفس (آمريکا)

2- آنوار گدويف (روسيه)

3- رضا افضلي (ايران)(18)

...

14- عزت الله اکبري (ايران)(7)

86 کيلوگرم

1- عبدل رشيد سعد الله يف (روسيه)

2- مراد گايداروف (بلاروس)

3- ميثم مصطفي جوکار (ايران)(13)

...

8- احسان لشگري (ايران)(3)

97 کيلوگرم

1- رضا يزداني (ايران)(1)

2- عبدالسلام گاديسوف (روسيه)

3- ختاگ گازيموف (آذربايجان)

...

18- حامد طالبي زرين کمر (ايران)(15)

125 کيلوگرم

1- طاها آکگول (ترکيه)

2- کميل قاسمي (ايران)(6)

3- آلن خوگايف (روسيه)

4- حاجي مراد گاتسالوف (روسيه)

...

8- پرويز هادي (ايران) (7)› See More: آخرين رده بندي کشتي آزاد فيلا