احادیث پیامبر در باره ی نماز
- شفاعت کننده


ان الله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغیرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا، المؤذن و الامام، و

رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی فی الجماعة

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب وارد بهشت شوند، و هریک از این سه گروه (روز قیامت)

می‌توانند هشتاد هزار نفر را شفاعت کنند و آنها عبارتند از: 1- مؤذن. 2- امام جماعت. 3 - کسی که وضو بگیرد،
سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد


4-
عبور از صراط


و من حافظ علی الجماعة حیثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمرة مع السابقین


کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع ودرخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از

روی صراط می گذرد


5 -
نماز با جماعت


لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا


اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها

باشد، مانند راه رفتن کودک با نشستن گاه خود


6-
کناره گیری از جماعت


ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیة والناحیة فایاکم والشعاب و علیکم بالجماعة و

العامة والمسجد

شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که همیشه میش‌های دور افتاده وکناره گیر را می گیرد. پس

از دسته بندیها (گروه گرایی و خط بازی) بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد


7-
تشکیل صف نماز جماعت


ثلاثة یضحک الله الیهم: الرجل اذا قام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاة، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو


سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است: 1- کسی که نماز شب می خواند. 2- جمعی که نماز جماعت

تشکیل می دهند. 3- دسته ای که در برابردشمن در راه خدا صف آرایی کرده اند


8-
نماز، سفره الهی


الا ان الصلاة مأدبة الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات


آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته

رحمت) گوارا نموده است


9-
محبوبترین اعمال


پیامبر (ص(: ان احب الاعمال الی الله - عزوجل- الصلاة و البر و الجهاد


همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن و جهاددر راه خداست10-
عامل علو درجه


بالصلاة یبلغ العبد الی الدرجة العلیاء لان الصلاة تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و

دعوة

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و

تقدیس الهی است، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد


11-
خواب با علم


نوم علی علم خیر من صلاة علی جهل


خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است12 -
اجر نماز، پس از مرگ


الصلاة انس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر


نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فراش نیکو در زیرش، و پاسخ نمازگزار برای نکیر و منکر می باشد13-
عوامل رستگاری


المنجیات: اطعام الطعام و افشاء السلام و الصلاة باللیل و الناس نیام


عوامل رستگاری: اطعام کردن، آشکارا سلام کردن، نمازشب خواندن در حالی که مردم آرمیده اند14-
موجب اجابت دعا


الصلاة اجابة للدعاء و قبول للاعمال


نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است15-
سلاح مؤمن


الصلاة سلاح علی الکافر


نماز سلاح مؤمن علیه کافر است16-
نماز، شست و شو در چشمه زلال


مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمس مرات فما یبقی ذالک من

الدنس

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است و هر روز پنج بار خود را در زلال

آن شست و شو می دهید، دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند


17-
سیاه شدن چهره شیطان


الصلوة تسود وجه الشیطان


نماز چهره شیطان را سیاه می کند› See More: احادیث پیامبر در باره ی نماز