نژاد نوردیک

نژاد نوردیک یا نژاد ژرمنی نامی بود که مردم‌شناسان در نیمهٔ سدهٔ بیستم میلادی به شاخه‌ای از نژاد سفید دادند. این دیدگاه امروزه بیشتر ایدئولوژیکی دانسته می‌شود تا علمی.

باورمندان به این دسته‌بندی نژادی تک‌گروه آی۱ را نیای مشترک پدری نژاد نوردیک شمرده و دیرینگی آن را به پیرامون چهار تا شش هزار سال پیش و جایگاهش را شمال اروپا محاسبه کرده‌اند.

برپایهٔ نژاد نوردیک باوری نژادپرستانه با نهم نوردیسیسم یا نوردیک‌گرایی پایه‌ریزی شد که بر اساس آن مردم ژرمنی نژاد برتر شمرده‌می‌شدند. این نظریه در پایان سدهٔ نووزدهم و آغاز سدهٔ بیستم در اروپای غربی و آمریکای شمالی هواخواهانی داشت و مورد پشتیبانی آلمان نازی نیز بود.› See More: نژاد نوردیک