سیاه‌پوست

الگو:سیاه‌پوست سیاه‌پوست به افرادی گفته می‌شود که از نژاد سیاه باشند. عبارت سیاه پوست در محاوره و فرهنگ عامه به گروه متفاوتی گفته می‌شود که پوست آنها تیره است و در زبان انگلیسی به آمریکایی‌ها یا کانادایی‌های آفرقایی‌تبار گفته می‌شود و معمولا از عبارت سیاه‌پوست در مقابل سفیدپوست استفاده می‌شود
۲۰۰ سال پیش در آمریکا سیاه‌پوستان مرجع خودشان را آفریقا می‌دانستند ولی در آفریقا مردم بومی خودشان را برپایه قومیت‌ها و جامعه‌های هم‌زبان تقسیم‌بندی می‌کنند نه بر پایهٔ رنگ پوست و بعد از انتقالشان به آمریکا به علت اینکه از مناطق و قومیت‌های متفاوت بودند و در آمریکای شمالی زندگی می‌کردند در نتیجه فرهنگ خاص خود را به وجود آوردند مانند کلیسای سیاهان، انگلیسی سیاهان وآنها بیشتر بر اساس مرجع‌شان که همان آفریقا بود و رنگ پوستشان شناخته می‌شدند در نتیجه نام قبیله و زبان‌بومیشان تاثیر در تقسیم‌بندی آنها در آمریکا نداشت و به همه آنها به صورت کلی سیاه‌پوست گفته می‌شد.
در مقابل در مناطق مورد استعمار اسپانیایی‌ها و فرانسوی‌ها آنها را بر پایه قبیله و قومیت طبقه‌بندی کردند.
دز ایالات متحدهٔ آمریکا سیاه‌پوستان با رنگ پوست سیاه کم‌رنگ تا سیاه خیلی پررنگ و آنهایی که آلبینیسم دارند و چون اکثر آنها متولد آمریکا هستند استفاده از واژه آفریقایی مشکل‌ساز است در نتیجه همگی را آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار می‌نامد.


› See More: سیاه‌پوست