نژاد مائوری

مائوری ها، قومی از تبار پولینزی هستند که در سده دهم میلادی از جزایر گرمسیر و استوایی اقیانوس آرام به جزایر معتدل زلاند نو کوچیدند و تمدن مائوری را بنا نهادند. جمعیت این قوم در سال ۲۰۰۷ به حدود ۶۰۰ هزار تن برآورده شده‌است.
زبان اصلی این قوم زبان مائوری می‌باشد.

› See More: نژاد مائوری