نزاد اسکیمو

اسکیموها مردمانی سخت کوش هستند که در سرزمین‌هایقطبی(شمالی) گرینلند،آمریکای شمالی و شمال شرقی آسیا زندگی می‌کنند.

ویژگی‌ها


آن‌ها چشمانی کشیده(بادامی)، صورتی پهن و اندامی کوتاه و پهن با دست و پایی کوتاهتر ازمعمول دارند. چنین اندامی به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط سرد و سخت آب و هوایی قطب شمال گرم بمانند.

زندگی در گذشته

اسکیموها در گذشته های دور، فقط از لباس‌هایی از پوست خز استفاده می‌کردند. بعضی از آن هادر تابستان درون چادرزندگی می‌کردند. آن‌هاتیر وکمان و نیزه می‌ساختند و خوک آبی،نهنگ،ماهی،پرندگان دریایی کوچک و گوزن قطبی شکار می‌کردند. اسکیموها روی قایق‌های پارویی از جنس پوست، و کرجی‌هایی به نام کایاک سوار می‌شدند و از سگ‌های قطبی برای کشیدن سورتمه استفاده می‌کردند.عکس قدیمی از دختر اسکیمو در منطقه شمال سیبری که دو دندان فیل دریایی در دست دارد.› See More: نزاد اسکیمو