جملاتی که باید قاب کرد و به دیوار زد!


هيچ وقت اين دو جمله رو نگو :
١)ازت متنفرم ٢)ديگه نميخوام ببينمت

هيچ وقت با اين دو نفر همصحبت نشو :

١)از خود متشکر ٢)وراج

هيچ وقت دل اين دو نفر رو نشکن :

١)پدر ٢)مادر

هيچ وقت اين دو تا کلمه رو نگو:

١)نميتونم ٢)بد شانسم

هيچ وقت اين دو تا کارو نکن :

١)دروغ ٢)غيبت

...هيچ وقت اين دو تا جمله رو باور نکن :

١)آرامش در اعتياد ٢)امنيت دور از خانه

هميشه اين دو تا جمله رو به خاطر بسپار:

١)آرامش با ياد خدا ٢)دعاي پدرو مادر

هميشه دوتا چيز و به ياد بيار:

١)دوستاي گذشته رو ٢)خاطرات خوبت رو

هميشه به اين دو نفر گوش کن:

١)فرد با تجربه ٢)معلم خوب

هميشه به دو تا چيز دل ببند :

١)صداقت ٢)صميميت

__________________


› See More: جملاتی که باید قاب کرد و به دیوار زد!