عدلی محمود منصور رئیس جمهور موقت مصر در دوره انتقالی سمت های زیادی را در شورای کشور و دادگاه قانون اساسی مصر و وزارتخانه های مختف این کشور بر عهده داشته است.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی ارتش مصر، عدلی محمود منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی به صورت موقت ریاست جمهوری این کشور را در اختیار خواهد گرفت تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.
وی متولد 23/12/1945 در قاهره است، لیسانس حقوق را از دانشگاه قاهره در سال 1967 دریافت کرده و نشان دیپلم مطالعات عالی در حقوق را در سال 1969 از دانشکده حقوق دانشگاه قاهره دریافت کرد.

وی همچنین دیپلم مطالعات عالی مدیریت را نیز در سال 1970 از همان دانشگاه با نمره خوب دریافت کرد.

منصور فعالیت*های سیاسی خود را از عضویت در شورای کشور آغاز کرده و به عنوان نماینده گروه ب و بعد نماینده گروه الف این شورا فعالیت کرد، وی بعدها در سمت های مشاورت در گروه های الف و ب و مشاورت ارشد این شورا نیز انتخاب شد تا اینکه در سال 1992 به مقام نایب ریاست این شورا رسید.
اواخر همان سال بود که وی نایب رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر شد.
فعالیت در اداره فتوا و قانونگذاری ریاست جمهوری و استان*های مصر، کار در اداره فتوا و قانونگذاری در وزارتخانه های تعلیم و تربیت و آموزش عالی از دیگر سوابق کاری رئیس جمهور موقت مصر است.

وی در اداره قانونگذاری وزارتخانه های خارجه و دادگستری و اوقاف و بهداشت و امور اجتماعی و امور الازهر و همچنین دفتر فنی رئیس شورای کشور نیز فعالیت کرده است.
عدلی محمود منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر فردا به عنوان رئیس جمهور موقت دوره انتقالی جدید مصر سوگند یاد می کند.


› See More: با رئیس جمهور موقت و جانشین مرسی بیشتر آشنا شوید