تفاوت های اسانس، عصاره و عرقیات گیاهی

در عرقیات گیاهی طی فرآیند تقطیر از آب استفاده می شود و آن آبی که هنوز دارای مقداری اسانس و عطر و بوی مطلوب است را عرقیات گیاهی گویند ( در واقع ابی که از اسانس جدا شده) در عرقیات گیاهی ما پاستوریزاسیون را داریم اما در اسانس ها این فرایند نیست چون دما موجب پریدن مواد فرار اسانس می شود.

اسانس ها طی فرآیند تقطیر با تفاوت نقطه جوش از هم جدا می شوند، اسانس ها تنها حاوی ترکیبات ترپنی هستند، در دمای محیط تبخیر می شوند، غالبا از نوع اسانس های روغنی هستند و در آب حل نمی شوند، در اندام مختلف گیاهان حاصل می گردند و محل تشکیل بستگی به توع گیاه دارد. بصورت خالص بی رنگ هستند و دارای بوی بسیار قوی هم هستند.

اما عصاره حاوی تمام مواد موثر در گیاه است مانند موسیلاژ، تانن، ویتامین ها و املاح، درواقع عصاره تمام ترکیبات گیاه را در برداشته که یکی از این ترکیبات اسانس است. برای استخراج عصاره هم می توان از انواع حلال های مختلف استفاده کرد مثل آبی یا روغنی و یا الکلی.( بنابه کاربردی که دارند). در نهایت عصاره ها داراي قدرت اثر بیشتري نسبت به اسانس ها و اسانس ها قدرت اثر بیشتري نسبت به عرق هاي گیاهی دارند.

پایان/ نویسنده: سینا کریم دوست
› See More: تفاوت های اسانس، عصاره و عرقیات گیاهی