اگر به تازگی پلاگین وی بی سئو را نصب کردید، از طریق این اموزش می توانید تنظیمات مناسب آن را برای داشته سئو مناسب انجام دهید.

ابتدا در هاست وارد مسیر زیر شوید و دسترسی فایل Config.php را روی 644 قرار دهید تا تنظیمات ذخیره شوند.
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
سپس وارد کنترل پنل وی بی سئو شوید و تنظیمات زیر را به ترتیب انجام دهید:

1- در قسمت vBSEO Options گزینه های زیر را روی YES قرار بدهید


301 Redirect Original Content
? Include Domain Name in URLs
Redirect ALL External URLs Posted in Private Forumsو گزینه " File Not Found" requests handling را روی حالت Redirect to homepage قرار دهید

2- در قسمت Character Replacement بخش Replace Non-English Characters in URLs را روی Remove Non-English Characters in URLs قرار دهید


و به قسمت Advanced Settings بروید و قسمت Enable special characters in member URLs را روی YES قرار دهید.

3- در قسمتForum URLs بخش Select Your Forum URLs Global Format را روی حالت 004 قرار دهید .

4- در قسمت Member Profile URLs به شاخه Advanced Settings بروید و قسمت Member Profile را روی حالت members/[user_name]/ قرار دهید.

5- در شاخه SEO Functions بروید و سپس در قسمت Add Titles to External Links و Add Page Titles to External را روی NO قرار دهید.

6- در شاخه Other Enhancements بروید و سپس در قسمت Direct Category Links را روی NO قرار دهید


پس از ذخیر تمام موارد مجدد وارد مسیر زیر شوید و دسترسی فایل Config.php را روی 444 قرار دهید.
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
موفق باشید


› See More: آموزش تنظیمات مناسب بعد از نصب وی بی سئو