عدد پی...!
​بهتر است بگویم انتهای عدد پی!
همه ما با این عدد آشنا هستیم و می دانیم بنا بر تعریف عمومی نسبت محیط دایره به قطرآن را عدد پی گویند و این را هم می دانیم هنوز برای این عدد انتهایی توسط دانشمندان کشف نشده! در این سایت شما صدهزار از رقم اعشار پی را مشاهده می کنید که همین طور به آن اضافه خواهد شد.
احتمالا الان از خودتان خواهید پرسید:


"خب که چی؟ و چه نکته جالبی در این موضوع است؟"


مورد اول اینکه تا زمانی که عدد پی به انتها نرسد ما دایره کامل نداریم، بنابراین تمام اشکالی که امروزه به اسم دایره میشناسیم درواقع بیضی شکل هایی هستند با دو کانون!


" عجب! خب حالا نکته جالب این قضیه کجاست؟"


اما می رسیم به نکته جالب این موضوع و هدف اصلی این پست بنده:
بالاترین سرعت در حال حاضر سرعت نور است، (چیزی که مورد قبول همه است.) اما آیا سرعت بالاتری هم داریم؟ بنظر من بله و جواب :. سرعت خیال .: است، بعنوان مثال: در حالی که در خانه یا اتاقتان هستید چشمهایتان را ببندید و تصور کنید که الان در دانشگاه محل تحصیل یا در محل کار خود هستید! همانطور که خواهید دید در میلی ثانیه تصویری از دانشگاه در ذهنتان ظاهر می شود، آیا چیزی از این سریع تر میشناسید؟


" خب اینکه خیلی تخیلی بنظر می رسه و اصلا چه ربطی به عدد پی داره؟ "


در پاسخ می خواهم در مورد دنیایی صحبت کنم که در آن عدد پی انتها دارد و همینطور 13 بُعد! بنظرتان دنیا چه شکلی خواهد بود؟
و جالب تر اینکه همه انسان ها و حتی حیوانات بارها و بارها و بارها این دنیا را دیده اند! بله همین شما که دارید این پست را مطالعه می کنید هم بارها این دنیا را دیده اید
و اون دنیا جایی نیست جز در خواب شما!
دقت کردید در خواب در کسری از ثانیه از جایی به جای دیگر سفر میکنید، بدون استفاده از هیچ ابزاری با مخاطبتان صحبت میکنید، با دنیای مردگان ارتباط بر قرار میکنید، موجودات ماورای طبیعی می بینید، حوادث ناخوشایند آینده را پیش بینی میکنید و ...
بله این دنیایی است که در آن عدد پی انتها دارد! و جالب اینکه همه نیاز به خواب دارند و کسی در این دنیا نیست که نخوابد!
حالا متوجه اهمیت عدد پی و دایره با یک کانون می شوید و اگر بشر در همین دنیای بیداری بتواند عدد پی را به انتها برساند و 13 بُعد را درک کند به این توانایی ها دست پیدا خواهد کرد و دیگر به هیچ ابزاری نیاز نخواهد داشت.


حالا با توجه به این توضیحات و در صورت موافق بودن با آن بنظرتان دنیای خواب واقعی تر است یا بیداری؟
دنیای عجیبیه نه؟
ممنون از وقتی که گذاشتید ♥️
نویسنده: سینا کریم دوست


#Restart #Pi_number

› See More: بررسی رابطه عدد پی با سرعت خیال!