درست یکساعت پیش سی ان ان خبر از کشف موجود زنده در برادر دوقلوی سیاره زمین یعنی ونوس داد، و این خبر طبیعتاً یکی از‌ عجیب ترین ها برای هر خواننده ای خواهد بود اما ماجرای این خبر چیست؛


موضوع از این قراره که یک نوع گاز بنام گاز فسفین یا پی‌اچ تری روی زمین تولید می‌شود که مولد آن باکتری های بی هوازی هستند که با تجزیه مواد آلی این گاز را تولید میکنند، که در تالاب ها مرداب ها و... یافت می‌شود و بوی زننده ی ماهی گندیده دارد،
حالا دانشمندان همین گاز را در ونوس هم شناسایی کردند بنابراین پیش‌بینی کردند که ممکن است این باکتری مولد فسفین در ونوس هم وجود داشته باشد و خلاصه اینکه نتیجش شد خبر بالا!
اما چندتا نکته این وسط وجود دارد؛


اول اینکه سطح ونوس بسیار داغ است به گونه‌ای که سرب را می تواند ذوب کند بنابراین هیچ باکتری ای حداقل از نوع زمینی نمی‌تواند چنین شرایطی را تحمل کند حتی ترموفیلیک ترینشان، ( گرمادوست ترینشان)
نکته بعد اینکه درسته جو این سیاره خنک هست و دمای بهینه برای رشد باکتری ها را دارد اما این جو اشباع شده است از گاز های اسیدی در حالی که از بین میکروارگانیسم ها باکتری ها حساس ترین نسبت به تغییرات پاور هیدروژن یا پی‌ اچ هستند بخصوص در دامنه اسیدی.
بنابراین بعید بنظر می‌رسد که این خبر درست باشد، البته این نظر بنده هست و بر اساس سواد زمینی بدست آمده، ولی تا وقتی که بشر نتواند پای در این چنین سیاره هایی نهد هرگز به واقعیات دنیای فرازمینی پی‌نخواهد برد.
#venusnews #ونوس #فسفین #نجوم #ناسا

نویسنده: سینا کریم دوست› See More: بررسی خبر سی ان ان؛ کشف موجود زنده در سیاره ونوس!