لیست قیمت گوشیهای #الجی با گارانتی مدیا 13 اردیبهشت 96  1. G5 2sim 1.690.000
  2. K4 2sim 340.000
  3. k8 2sim 475.000
  4. K8 2sim 2017 525.000
  5. K10 2sim 560.000
  6. K10 2017 2sim 680.000
  7. X CAM 2sim 815.000
  8. X power 2sim 660.000
  9. Xscreen 2sim 660.000
  10. V20 media 1.990.000