کانکس علوفه به روش هیدروپونیک: در گذشته استفاده از کانتینر و کانکس و خانه پیش ساخته تنها به دلیل قابلیت حمل و تقل آن ها رایح بود اما امروزه شاهد استفاده از کانکس برای اهدافی دیگر نیز هستیم. برای مثال می توانیم به کیوسک نگهبانی ، کانکس سرویس بهداشتی و کانکس علوفه اشاره کنیم. با توجه به این موارد می توانیم بگوییم استفاده از کانکس دیگر مانند گذشته نمی باشد. مهم ترین اثبات برای این موضوع آمار خرید کانکس و فروش کانکس در مناطق مختلف می باشد تا حدی که شاهد خرید و فروش کانکس دسته دوم نیز هستیم. کانکس علوفه برای تولید عمده و در حجم انبوه علوفه ویژه دامداری ها و مشاغل مربوطه توسط شرکت دپوماشین تولید و ارائه می گردد. کانکس هیدروپونیک مجهز به سیستم تولید علوفه به روش علمی و جدید است که با تکنولوژی هیدروپونیک علوفه مورد نیاز را در حجم بسیار بالا تولید می کند. این نوع کانکس ها بسیار پیشرفته بوده و قادرند چندین برابر زمین های زراعی علوفه تولید کنند.استفاده از کانکس علوفه و کانکس هیدروپونیک مزایایی از جمله کاهش قابل توجه هزینه تولید علوفه و حذف هزینه های بالای انبار داری و بهداشتی تر بودن تولید علوفه در این روش به انضمام صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب را در بر خواهد داشت.همچنین با استفاده از کانکس علوفه و کانکس هیدروپونیک وضعیت آب و هوا و منطقه جغرافیایی هیچگونه تاثیری در تولید و فرآیند استخراج علوفه و هزینه تمام شده آن نخواهند داشت.


› See More: کانکس علوفه به روش هیدروپونیک