مهاجرت سرمایه گذاری به استان مانيتوبا از طریق کارآفرینی: مهاجرت سرمایه گذاری به منیتوبا برای جذب متقاضیانی است که دارای سابقه مدیریتی در کسب و کار خود چه در بخش خصوصی و چه دولتی می باشند و قصد مهاجرت سرمایه گذاری کانادا را دارند که با ایجاد و یا خرید کسب و کار در این استان زندگی نمایند.

شرایط متقاضیان سرمایه گذار در استان مانیتوبا

شرایط مهاجرت سرمایه گذاری در استان مانیتوبا:
• داشتن حداقل 3سال سابقه کسب و کار و یا مدیریت در سطوح بالا

دارایی به ارزش ۳۵۰,۰۰۰دلار
• سرمایه گذاری به میزان ۱۵۰,۰۰۰دلار
• سفر اکتشافی جهت دیدار از کسب و کارها، مدارس و لمس کردن جو جامعه و نظایر آن
• پرداخت مبلغ 100,000دلار به عنوان ودیعه بعد از صدور نامه قبولی

روش پذیرش سرمایه گذاران در این استان:


متقاضیان سرمایه گذاری در منیتوبا که قصد مهاجرت به کانادا را دارند بر اساس سیستم امتیازی طراحی شده است که شامل سن، دارایی، سابقه مدیریت یا کسب و کار ، اشنایی حداقل به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه میباشد.

متقاضی میبایست حداقل دارای 3 سال سابقه کار در 5 سال گذشته باشد.


› See More: مهاجرت سرمایه گذاری به استان مانيتوبا از طریق کارآفرینی