هر ایده جدید و نوینی که برای راه اندازی کسب و کار ایجاد می شود باید در نهادی رسمی ثبت شود تا فرآیند راه اندازی کسب و کار مبتنی بر آن در چارچوب قانون پیش رود.
دکتر مسلم خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: اگر این ایده ها در جایی ثبت نشود براحتی قابل دستبرد خواهد بود و در آنصورت نمی توان از مالکیت آن دفاع کرد.
وی افزود: در ایران سازمان ثبت مالکیت معنوی این کار را انجام می دهد و در جهان هم سازمان بین المللی مالکیت معنوی در ژنو در این زمینه فعال است که البته این سازمان هم در فرآیند ثبت اختراعات و ابتکارات و ایده ها از نهادهای داخل سرزمین هم کمک می گیرد تا ایده مورد تقاضا مشابه نباشد. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد کسب و کارهایی که با تیمهای فامیلی اداره می شود طول عمر کمتری دارد. خانی گفت: مکانیابی شرکت نیز مهم است و توصیه می کنیم که حتما در زمان ثبت شرکت برند شرکت هم ثبت برند شود.
خانی گفت: ایده جدید که فرد با خلاقیت بدست می آورد ممکن است یک ایده تازه نباشد بلکه ایده اصلاح شده موجود است و همچنین می تواند ایده متضاد ایده های موجود باشد.
وی افزود: گاهی افراد ایده های خود را در روزنامه های رسمی هم منتشر می کنند.
این متخصص کارآفرینی گفت: نگارش ایده ها نیز مهم است و در ادامه باید بدنبال تیم یابی و تشکیل گروه کاری باشیم که البته الزامی نیست که حتما تیم فامیلی باشد بلکه این گروه باید شامل تخصصهای متنوع برای موفقیت کسب و کار باشد.


منبع: خبرگزاری صدا و سیما، ش 1152675› See More: ثبت ایده ها برای پیشرفت کسب و کار لازم است