برای امروز چهارشنبه: بیشتر اوقات ابری-بیشینه دما 27 درجه سیلسیوس-سرعت وزش باد 10-15 کیلومتر در ساعت از سمت شمال.
برای امشب: باران بصورت رگبار - کمینه دما 20 درجه سیلسیوس-سرعت وزش باد 10-15 کیلومتر در سایت از سمت شمال-احتمال بارش 50 درصد.
برای فردا پنجشنبه: غالبا ابری-بیشینه دما 25 درجه سیلسیوس-سرعت وزش باد 10-15 کیلومتر بر ساعت از سمت شمال شرقی.
برای پنجشنبه شب: رگبار و احتمال رعد و برق شبانگاهی-کمینه دما 20 درجه سیلسیوس-سرعت وزش باد از غرب و متغیر- احتمال بارش 60 درصد
برای روز جمعه: رگبار همراه با رعد و برق-بیشینه دما 23 درجه سیلسیوس-سرعت وزش باد 10-15 کیلومتر بر ساعت از سمت غرب و شمال غربی-احتمال بارش 60 درصد

منبع:weather.com


› See More: پیش بینی وضعیت هوای استان گیلان در سه روز آینده (آپدیت چهارشنبه 19 خرداد 95)