انها با اینکه از تمرینات پانک تعریف کردند ولی برای مسابقات یواف سی دارای استاندارد فیزیکی لازم نیست
از نظر دانا وایت فایتر تازه واردی که هنوز کریری در برند ندارد نباید پروفیلش در بین فایترهای مشهور و چند ساله باشه

منبع: پیج کشتی کج

صحبت ادمین: یکی نیست بهش بگه آخه تو که بدون استوری به جایی نمیتونی برسی
چرا الکی خودتو اینجا و اونجا ضایع میکنی.


› See More: سی ام پانک در استانه حذف شدن از ufc قرار گرفت