آب هراسی" درست نیست...
"تصفیه آب هراسی" هم صحیح نیست....
دستگاه تصفیه آب خانگی سالهاست که توسط مهندسان خارجی طراحی و ساخته شده و وارد کشورمان شده است.این دستگاه در ابتدا جهت بازیافت آب فاضلاب سفینه های فضایی ساخته شده است و اساس کار آن اسمز معکوس(RO)است. دستگاههای تصفیه آب با کیفیت، طوری طراحی شده اند که کیفیت آب را بالا میبرند بی آنکه بر سلامت آن تاثیر منفی بگذارند.
در سالهای اخیر و بویژه در فصول گرم سال کیفیت آب شرب بخاطر زیادی املاح و سایر آلودگیها پایین آمده است بگونه ای که در بعضی مناطق شهری بد بو و بد مزه است و فقط چند راه پیش پای ما وجود دارد:
1 - آب نخوریم که چنین چیزی امکان ندارد.
2- با بی میلی و زور زورکی از آب شهری بخوریم.
3- مرتب آب معدنی بخریم که وقتگیر، نامطمئن، جاگیر و هزینه بر است.
4- از دستگاه تصفیه آب استفاده کنیم.
در سالهای اخیر اکثر مردم به این نتیجه رسیده بودند که بهترین گزینه نصب یک "دستگاه تصفیه آب" در منزل است. تمام کسانی که از این کالا استفاده کرده اند رضایت کامل دارند و به دیگران هم توصیه میکنند. حتی کسانی که سالی یکبار سنگ کلیه دفع میکردند، میگویند از وقتی از دستگاه تصفیه آب استفاده کرده ایم دیگر از سنگ کلیه مان خبری نیست.
به هر حال نصب دستگاه تصفیه آب در حال جا افتادن بود و فرهنگ استفاده از آن در حال رواج بود که یهویی....
"تصفیه آب هراسی راه افتاد...


› See More: واقعیتهایی در مورد آب و دستگاه تصفیه آب