مزایای ارسال صورت معاملات فصلی: طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون یاد شده، ملزم به ارسال صورت معاملات به صورت فصلی به سازمان امورمالیاتی کشور هستند. اما فلسفه ارسال صحیح و به موقع فهرست معاملات فصلی چیست؟ یکی از عوامل مهم در ارتقای سلامت اقتصاد هر کشوری، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادی و پیرو آن ترغیب افراد برای حضور فعال در فضای اقتصادی کشور خواهد بود. ارائه فهرست معاملات فصلی هم موجب نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی خواهد شد و هم رقابتی سالم و مطلوب در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می کند که این امر از بروز فعالیتهای سودجویانه جلوگیری می کند و اعتماد و یقین جایگزین بدبینی و سلب اطمینان می گردد. همچنین دستاورد دیگر این امر اجرای بی قید و شرط عدالت درباره همه فعالان اقتصادی می باشد. شفافیتی که ارسال صورتحساب معاملات با خود به همراه دارد جامعه را در وضعیت روانی مناسبی قرار می دهد و بستر مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور فراهم می کند. در همین راستا دست اندرکاران نظام اقتصادی راهکارهایی را برای تسهیل ارسال صورت معاملات فصلی ایجاد کرده اند. از جمله ارسال الکترونیکی فهرست معاملات که شرایط مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته است . از این رو ارسال فهرست به صورت فصلی و در مهلت قانونی که تا یکماه پس از پایان هر فصل می باشد که یا از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امورمالیاتی WWW.TAX.GOV.IR و یا به صورت حضوری و با ارائه لوح فشرده اطلاعات انجام می پذیرد. اجرایی کردن ماده (۱۶۹) مکرر به کمک فناوری های نوین موجب آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بُعد از مسافت، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به واحدهای مالیاتی شده است و همچنین افزایش ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی را نیز می توان اشاره نمود که البته این امر ناشی از عدم ارتباط اشخاص دیگر در درج مطالب می باشد، در این صورت ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقباً انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات باعث می شود که از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری بعمل آید که این مهم نیز به کاهش مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می انجامد. اما در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش بصورت فصلی چند نکته حائز اهمیت است که باید لحاظ شود. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران، یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود توسط فعالان اقتصادی، مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی خواهد شد. همچنین مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط(ONLINE) یا غیربرخط (OFFLINE) یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند، برای اصلاح اطلاعات باید شرح اصلاحات را با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل طبق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید .


› See More: مزایای ارسال صورت معاملات فصلی