این آموزش یک راهنمای گام گام برای فعال کردن ssl در آدمین سی پی است.بنابراین شما می توانید از https استفاده کنید زمانی که در ادمین سی پی هستید

*دقت کنید قبل از انجام این آموزش از فایل هایی که باز میکنید یک کپی بگیرید تا اگه مشکلی پیش آمد جایزگین کنید(یا می توانید در صورت بروز مشکل عکس این اموزش را انجام دهید)

پیدا کنید در /includes/functions.php:
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
اضافه کنید پس از (در یک خط جدید)
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
پیدا کنید در /includes/adminfunctions.php:
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جایگزین کنید با
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
پیدا کنید در /admincp/index.php:
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جایگزین کنید با
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
پیدا کنید در /admincp/index.php:
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جایگزین کنید با
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
پیدا کنید در /admincp/index.php:
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
جایگزین کنید با
کد:
برای مشاهده محتوا می بایست ورود کنید؛اگه در تالار عضو نیستید  برای ثبت نام کلیک کنید  تا در مدت کوتاهی عضو تالار شوید.
تمام شد، امیدوارم از این آموزش لذت کافی برده باشید
منبع: http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=317757


› See More: آموزش استفاده از ssl تنها در آدمین سی پی | JD - Use SSL in Admincp only