این بار دستان جادویی شماست که باید این دایره ی به ظاهر ساده را به یک دایره ی اسرار آمیز تبدیل کند. در این تست هوش تصویری از شما خواسته شده تا با سه خط مستقیم و بدون انحنا، دایره را طوری تقسیم کنید که مجموع اعداد در هر بخش برابر بخش های دیگر باشد. بدیهی است که با رسم سه خط دایره به پنج بخش تقسیم خواهد شد. یعنی شما پنج دسته اعداد خواهید داشت که مجموع آن ها یک عدد خواهد بود.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ تست هوش تصویری : تقسیم جادویی دایره
همان طور که در تصویر ملاحظه می کنید :

› See More: تست هوش تصویری : تقسیم جادویی دایره