سلام دوستای مهربون
ملودی هستم 26 ساله از شیراز.
چند روز پیش دنبال حس خوب می گشتم. وقتی از عمو گوگل سراغشو گرفتم، اینجا رو بهم معرفی کرد .: )
امیدوارم لحظاتی سر شار از شادی و حس خوب در کنار هم...