آیا اولین بازدید شماست؟ ثبت نام

تعجب حیوانات

در رفتار حیوانات می توان اشتراکات زیادی با رفتارهای انسان مشاهده کرد . مثلا عصبانی شدن و یا خوشحال شدن از صفاتی است که در حیوانات هم وجود دارد .

در این تصاویر صفت عجیب تعجب و کنجکاوی را در حیوانات خواهید دید که تاکنون با چشم ندیده اید اما بسیاری از حیوانات از آن برخوردارند.

متعجب شدن حالتی هست که در شرایط خاص در چهره حیوانات هم قابل مشاهده است
 1. 67883662 1883812551773991 5632755578984988672 n
 2. 14319473918
 3. 14319474111
 4. 14319474280
 5. 14319474390
 6. 14319472488
 7. 14319472618
 8. 14319472735
 9. 14319472842
 10. 14319473025
 11. 14319473142
 12. 14319473312
 13. 14319473521
 14. 14319473650
 15. 14319473781
نمایش تصاویر 1 به 15 از 15