باسلام،
به هیچ وجه username and password محصوصلات nod 32 را در تالار قرار ندهید،در صورت مشاهده اخطار خواهید گرفت،همچنین مدیران موظفند در صورت دیدن موارد ذکر شده سریع تاپیک را حذف نمایند